Chọn tỉnh thành bạn muốn giao hoa  

BÚT GỖ CAO CẤP

Mã sản phẩm: 2215

Giá : 170.000đ

• Phương Thức Nhận Quà Miễn Phí
– Chọn mẫu hoa tươi cần mua
– Cho sản phẩm vào giỏ hàng
– Ghi mã quà tặng vào đơn hàng
– Thanh toán đơn hàng
• Quy Định Về Quà Tặng Miễn Phí
– Áp dụng đặt hàng qua website
– Được tùy chọn quà tặng
– Không áp dụng cùng các KM khác
– Không quy đổi thành tiền mặt
• Ghi Chú Về Sản Phẩm Tặng
– HTPM có thể thay quà tặng khác
– Có thể không giống màu sắc 100%

NƯỚC HOA HỒNG

Mã sản phẩm: 2216

Giá: 90.000đ

• Phương Thức Nhận Quà Miễn Phí
– Chọn mẫu hoa tươi cần mua
– Cho sản phẩm vào giỏ hàng
– Ghi mã quà tặng vào đơn hàng
– Thanh toán đơn hàng
• Quy Định Về Quà Tặng Miễn Phí
– Áp dụng đặt hàng qua website
– Được tùy chọn quà tặng
– Không áp dụng cùng các KM khác
– Không quy đổi thành tiền mặt
• Ghi Chú Về Sản Phẩm Tặng
– HTPM có thể thay quà tặng khác
– Có thể không giống màu sắc 100%

 

NĂNG LƯỢNG NGÀY MỚI

Mã sản phẩm: 2217

GIÁ: 200.000đ

• Phương Thức Nhận Quà Miễn Phí
– Chọn mẫu hoa tươi cần mua
– Cho sản phẩm vào giỏ hàng
– Ghi mã quà tặng vào đơn hàng
– Thanh toán đơn hàng
• Quy Định Về Quà Tặng Miễn Phí
– Áp dụng đặt hàng qua website
– Được tùy chọn quà tặng
– Không áp dụng cùng các KM khác
– Không quy đổi thành tiền mặt
• Ghi Chú Về Sản Phẩm Tặng
– HTPM có thể thay quà tặng khác
– Có thể không giống màu sắc 100%

 

CÂY MAY MẮN

Mã sản phẩm: 2218

GIÁ: 70.000đ

• Phương Thức Nhận Quà Miễn Phí
– Chọn mẫu hoa tươi cần mua
– Cho sản phẩm vào giỏ hàng
– Ghi mã quà tặng vào đơn hàng
– Thanh toán đơn hàng
• Quy Định Về Quà Tặng Miễn Phí
– Áp dụng đặt hàng qua website
– Được tùy chọn quà tặng
– Không áp dụng cùng các KM khác
– Không quy đổi thành tiền mặt
• Ghi Chú Về Sản Phẩm Tặng
– HTPM có thể thay quà tặng khác
– Có thể không giống màu sắc 100%